مدیر عامل گوگل 18 میلیون دالر برای بحران کوید-19 در هند کمک کرد

 

بر بنیاد گزارش ها، سوندرا پیچای، مدیر عامل شرکت گوگل و الفابت، برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا در هند، 135 کرور هندی که معادل به 18 میلیون دالر امریکایی می شود را به سازمان های غیر دولتی آن کشور کمک کرده است. مدیر عامل گوگل گفته است که با وخیم شدن وضعیت کوید-19 در هند، او سخت تکان خورده است.

از سوی هم سنجی گوپتا رییس بخش هند گوگل گفته است هک در حال حاضر شفاخانه های این کشور برای مبارزه با این بیماری همه گیر به کمک نیاز دارد. به نقل از آقای گوپتا: «هند در حال حاضر سخت ترین لحظاتش را در مبارزه با بیماری همه گیر کوید-19 پشت سر میگذراند. هند هرچند شفاخانه های بزرگی دارد، اما برای مقابله با این بیماری نیاز است تا ظرفیت این شفاخانه ها به حد بالاتری برسد.»

گزارش ها همچنان می رساند که یک بخش از این بسته ی کمکی 18 میلیون دالری به سازمان غیر دولتی گیف اندیا سپرده شده است تا به خانواده های که آسیب شدیدی از این ناحیه دیده اند هزینه کنند و یک بخش دیگر آن نیز به یونسف داده شده تا در قسمت فراهم آوری نیازهای اولیه به ویژه آکسیجن با هند همکاری کند.

هند در روزهای پسین گواه بحران تازه ی کرونا است، این کشور در حال حاضر موج سوم کوید-19 را پشت سر میگذراند. بر بنیاد گزارش ها تا اکنون 330 هزار تن به این بیماری در چند روز اخیر مبتلا شده اند و بیش از 22 هزار دیگر نیز جان باخته اند.

در حال حاضر هند و امریکا در گیر مبارزه با موج سوم ویروس کرونا هستند، در همین حال گزارش ها از درمانگاه های هند میرساند که این کشور در حال حاضر با کمبود امکانات دارویی به ویژه آکسیجن و بستر های عاجل رو به رو است و یکی از دلایل تلف شدن بیماران نیز نبود بستر برای مراقبت از آنان گفته شده است.

از سوی هم مقام های هندی از شبکه های اجتماعی، به ویژه تویتر خواسته اند تا مانع نشر گزارش ها مبنی بر موج سوم کرونا در این کشور را سانسور کنند، زیرا نگرانی آن کشور این است که نشر چنین گزارش ها منجر به افزایش وحشت در میان شهروندان آن کشور خواهد شد.