Taliban Training

تمرینات نظامی در پاکستان و جهاد وحشت در افغانستان

نویسنده: احمد بیگ | آگاه امور نظامی

تبلیغات بی پیشینه برای قدرت آزمایی:

در این روزها سخنگویان گروه طالبان (ذبیح الله مجاهد و قاری محمد یوسف احمدی) و برخی دیگری از پروپاگندیست های این گروه، در رسانه های اجتماعی به ویژه تویتر و فیسبوک با انتشار تصاویری از جنگجویان شان مدعی هستند که شبه نظامیان وابسته به آنان مراکز تمرینی مجهز در افغانستان دارند و تمرینات نظامی شان را در درون کشور انجام می دهند، ظاهرن این موضوع تلاشیست برای مهار باورهای که گویا این گروه وابسته به پشتیبانی کشورهای خارجی به ویژه منطقه هستند. در تصاویر انتشار یافته از سوی سخنگویان این گروه، بیشتر تمرکز شده تا جریان فراګیری آموزش های نظامی و تخریبی در جغرافیای افغانستان به نمایش ګذاشته شود. هدف از این رویکرد رفع اتهام ها بر متحدان طالبان و همچنان جلب توجه شهروندان افغانستان برای پشتیبانی از این گروه است. از همه مهمتر طالبان تلاش ورزیده اند با این نوع پروپاگندا داعیه ی شان را ثابت کنند که این گروه برای دستیابی به «امارت اسلامی طالبان» و رسیدن دوباره به قدرت سیاسی در کشور، نیروهای توانمندی دارند و برای این هدف مبارزه ی شان را ادامه خواهند داد.

پیامد تبلیغات گسترده طالبان بر توافق نامه ی صلح:

پس از امضای توافق نامه صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان که در شهر دوحه ی قطر در دهم حوت 1398 انجام یافت، این گروه با تغییر روش تبلیغاتی خود تلاش دارند تا چهره ی جدید از خود به معرفی بگیرند و عملن ثابت سازند که آنان نه تنها گروه سیاسی و نظامی هستند بلکه از نظر ساختاری طالبان داعیه دار نظام امارت اسلامی اند و باید این داعیه شان به رسمیت شناخته شود. در کنار آن پروپاگندای طالبان با محافظه کاری تمام آن گونه در این روزها انجام می شود که ایرادی بر توافق نامه ی امضا شده صلح با امریکا نگیرند و توافق انجام شده میان دو طرف نقض نشود. اما این گروه با راه اندازی رزمایش های جدید نظامی میخواهند در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدرت آزمایی کرده و به فعالیت های شورش گرانه ی خود ادامه دهند. شماری از آگاهان نظامی همه روزه در برنامه های سیاسی و نظامی در رسانه های همگانی مدعی هستند که این گروه در وارد سازی تلفات به غیر نظامیان به گونه ی مستقیم دخیل اند و انجام حله های هراس افگنانه ی شان سبب نقض آشکار قوانین جنگی و توافق نامه صلح با ایالات متحده شده است.

واقعیت های پنهان آموزشگاه های نظامی طالبان:

در این متن تلاش کردیم تا چگونگی آموزش های نظامی طالبان و اردوگاه های این گروه را به معرفی بگیریم. بدون تردید تمرینات نظامی در سراسر جهان در فضای باز، مطابق به اراضی کشور و مکان از پیش تعیین شده انجام می شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در آخرین تویتش به روز 16 حمل 1399 مدعی شد که جنگجویان این گروه مصروف تمرینات نظامی در ولایت خوست هستند. تصاویر منتشر شده از جریان تمرینات این گروه اما روایت دیگری دارد؛ زیرا با تماشای تصاویر تبلیغاتی انتشار یافته، عقل سلیم حکم می کند که موقیعت ادعا شده ولایت خوست نه بلکه در جغرافیای بیرون از افغانستان موقعیت دارد، در بُعد دیگر گروه طالبان به این پیمانه در ولایت خوست حاکمیت ندارند، از لحاظ جوی نیز در این روزها ولایت خوست گواه باران های شدید و هوای مرطوب است، پس پرسش مطرح می شود که این موقیعت از لحاظ جغرافیلی در کجای خوست  است و چگونه طالبان میتوانند به ساده گی و آزادی کامل این گونه آموزش ها به گونه ی روشن ادامه دهند؟ آموزش های که از یک سو فضا برای آن آماده است و آفتاب هم سوزنده بر نظامیان این گروه میتابد و در سوی دیگر یکی از تصویربرداران این گروه از فاصله های دور نیز از این جنگجویان تصویر برداری می کند.

فرضیه های احتمالی آموزشگاه های طالبان در افغانستان:

فرض شود که جنگجویان گروه طالبان در این ولایت مصروف تمرینات نظامی هستند، پس چگونه صدای شلیک های تمرینی این گروه به گوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مستقر در تمام نقاط ولایت خوست نمی رسد؟ همان قول معروف است که می گویند(کاسه یی زیر نیم کاسه است). نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمام نقاط کشور به ویژه ولایت خوست را از زمین و هوا زیر زره بین دارند و از حریم خود دفاع میکنند. پس چگونه این امکان می رود که نزدیک به 100 جنگجوی طالب در نقطه یی از جغرافیای افغانستان مصروف تمرینات نظامی باشند و این نیروها آگاهی نداشته باشند؟  پاسخ این است که گروه طالبان با استفاده از روش های سنتی تبلیغات زننده و دستوری شان تلاش دارند پروپاگندای وسیع را برای اعمال فشار و ایجاد وحشت در دل شهروندان افغانستان برای پذیرفتن امارت اسلامی ایجاد کنند. در کنار آن این گروه میخواهد در اذهان عامه چنین تداعی کنند که آنان با توانایی کامل در جغرافیای افغانستان حضور دارند و مصروف فراگیر آموزش های نظامی هستند نه کشوری دیگری، و اگر امریکایی ها از افغانستان بیرون شوند، این گروه بدون در نظر داشت هیچ مسأله ی به نبرد میپردازند و تلاش های شان را برای تعمیل امارت اسلامی تا آخرین نقطه انجام خواهند داد.

نتیجه گیری:

در نتیجه در می یابیم که این گروه در بیرون از جغرافیایی افغانستان به تمرینات نظامی می پردازند، به طور نمونه در یک تصویر دیده می شود که یکی از جنگجویان این گروه سوار بر موتر نوع هایلکس «مدل 2014» و اسلحه نوع دهشکه ایستاده است که این واسطه نقلیه در جغرافیای افغانستان مورد استفاده بیشتر این گروه قرار نمی گیرد بلکه از همان واسطه های نوع تویتا هایلکس 1990 «دادسن» بیشترین استفاده میشود. با توجه به شواهد و قرایین، واسطه ی متذکره بیشتر توسط نظامیان پاکستانی مورد استفاده قرار می گیرد. حتا نوع لباس این جنگجویان بیشتر مشابه به لباس نظامیان پاکستان یاست و جستارهای که در تصویر برداشته شده به نمایش گذاشته شد، مشمول: نحوه ایستادن، حمل سلاح، دست بالاکردن، پرچم گیری، در آغوش گیری، تمرینات نظامی، صف بندی جنگجویان، در یک قطار به نظم ایستادن، متن نوشته شده در لباس یک جنگجو به زبان اردو و موارد دیگر شباهت به جستارهای نظامیان پاکستانی دارد. در پایان می توان گفت که این گروه با حمایت مستقیم کشورهای که در آن جا به تمرینات نظامی می پردازند و از حمایت مستقیم مالی و لوژستیکی آن کشور ها نیز برخوردار هستند آموزشگاه های مصون و مطمین دارند. پس حالا می توان این ادعای سخنگویان گروه طالبان را رد کرد که جنگجویان شان در خاک افغانستان تمرینات نظامی را انجام نمی دهند و این گروه آموزشگاه های معیاری نظامی را در جغرافیای دیگری به دوش دارند، افزون بر آن تمامی تصاویر تبلیغاتی منتشر شده ی طالبان دال بر آن است که نظامیان این گروه در بیرون از مرزهای افغانستان و در کشور دیگری موسوم به پاکستان فعالیت میکنند و آموزگاران شان نیز نظامیان کارکشته و با تجربه ی پاکستانی اند که هر لحظه در پی انتقام جویی از نظام و مردم افغانستان هستند.