وزارت مخابرات: میکوشیم آموزش در مکاتب برقی شود

همزمان با شیوع ویروس «کوید 19» و تعطیل شدن تمامی مکاتب و آموزشگاه ها در کشور، اکنون وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور اعلام کرده است که تلاش دارند راهکاری را برای برقی سازی جریان آموزش در مکاتب کشور روی دست گیرند. محمد فهیم هاشمی، سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور در تویتی نگاشته است: «در تماس آنلاینی که با میرویس بلخی، سرپرست و نامزد وزیر معارف کشور داشتم، در رابطه به آموزش آنلاین، تدریس برای دانش آموزان، دانشجویان و استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی بحث و تبادل نظر نمودیم. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این زمینه ازهیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد و برای رفع خلای به میان آمده در امور آموزش در کشور با وزارت معارف یکجا کار خواهیم کرد.»

وزارت معارف کشور نیز تأکید کرده است که تلاش ها برای آغاز دروس مکاتب و نهادهای آموزشی کشور به گونه ی آنلاین جریان دارد و انتظار می رود با دستیابی به راه حل مناسب، از یک سو تمامی نهادها به ویژه وزارت معارف افغانستان بتواند مبارزه ی جدی با ویروس کرونا داشته باشند و از جانب دیگر دانش آموزان در افغانستان از فراگیری دروس به دور نمانند.