هشدار وزارت داخله به هوتل ها و مجتمع های ورزشی (فعالیت های تان را متوقف کنید)

وزارت امور داخله‌ی کشوراز تمامی مکان های که در آن افراد تجمع می کنند هشدار می دهد که فعالیت های شان را متوقف کنند و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قانون و مقررات را رعایت نمایند.

وزارت امور داخله کشور امروز چهارشنبه (28 حوت)،  در خبرنامه‌ی نگاشته است که ویروس کرونا در مکان های بسته و مزدحم به زودی انتشار میکند و به منظور وقایه و جلوگیری از شیوع این ویروس کمیته دولتی ارتباطات عامه فیصله نمود تا تمامی فعالیت های هوتل ها، حوض های آببازی، حمام ها، مجتمع های ورزشی و تمام محلاتی که در آن افراد تجمع میکند الی دستور دیگر این نهاد فعالیت های شان را متوقف و دروازه های شان بسته کنند.

در این خبرنامه همچنان آمده است که به اطلاع تمامی مالکان اصناف متذکره می رساند که الی نشر ابلاغیه بعدی فعالیت‌های شان را به خاطر حفظ جان هموطنان خود متوقف نمایند و به منسوبین پولیس دستور می‌ دهد که در صورت فعالیت اصناف فوق در همکاری با شاروالی محترم کابل با متخلفین برخورد جدی نمایند.

وزارت داخله همچنان تاکئید کرده است و از هموطنان گرامی نیز خواسته است در صورت مشاهده فعالیت اصناف فوق الذکر با مرکز اطلاعاتی 119 پولیس به تماس شوید.