حزب عوامل نشنل: مساجد پاکستان برای طالبان اعانه جمع میکنند

 

 

دست درازی پاکستان و حضور جنگجویان این گروه در نبرد افغانستان شاید، مسأله ی بی پیشینه نباشد. اما در تازه ترین مورد، شماری از رسانه های هندی گزارش کرده اند که شهروندان پاکستانی در مساجد آن کشور برای گروه طالبان اعانه گردآوری میکنند.

 

به تازه گی، عوامی نشنل پارتی، حزب مخالف حکومت پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که شماری از طرفداران گروه طالبان در جغرافیای پاکستان پول گردآوردی میکنند و حکومت افغانستان باید در سریع ترین فرصت این اقدام شهروندان پاکستانی را منع قرار دهد.

 

در همین حال روزنامه ی دوون پاکستان گزارش کرده است که احمد ولی خان سخنگوی ولایتی حزب عوامی نشنل پاکستان این مسأله را در یک نشست عمومی پذیرفته است.

 

رهبر حزب نشنل گفت که حزب او همیشه به این نکته اشاره کرده است که هراس افگن ها در مناطقی از پاکستان دوباره در حال جمع شدن هستند ، اما دولت حداقل زحمتی هم به خود نداد تا علیه آنها اقدامات جدی انجام دهد.

 

وی گفت: با در نظر گرفتن اشتباهات گذشته ، پاکستان باید اولویت های خود را برای ریشه کن کردن تروریسم یک بار دیگر برای همیشه تنظیم کند. ادامه تجدید سازمان در فتاح در سال 2020 و برنامه اقدام ملی توسط دولت پاکستان “كاملاً موفق” در مقابله با تروریسم نبوده است.

 

داون گزارش می دهد که، PIPS اظهار داشت كه گروههای مختلف مبارز ، ملی گرا ، شورشی و خشن 146 حمله هراس افگنانه را در سراسر پاکستان انجام داده اند که از جمله سه انفجار انتحاری بوده است که بیش از 36 درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

 

همچنان عامل اصلی بی ثباتی در پاکستان در سال 2020هم همین گروه بود که در مجموع 67 حمله تروریستی یا حدود 46 درصد از کُل حملات گزارش شده در سال 2020 را انجام داد که بیشتر آن در فتاح بود.