خنثی سازی 38 حلقه ماین در ولایت کندهار

مقام های امنیتی کشور در ولایت کندهار از خنثی سازی 38 حلقه ماین جاسازی در این ولایت خبر می دهند.

فواد امان،سخنگوی وزارت دفاع کشور امروز دوشنبه (24 سنبله) به رسانه های کشور می گوید که نیروهای اردوی ملی کشور 38 حلقه ماین جاسازی شده گروه طالبان را در میسر شاهراه نمبر 18 در ولسوالی پشتون کوت ولایت کندهار خنثی نمودند این نیروها میسر شاهراه نمبر 18 را از منطقه سربند تا کمپ شهید از وجود انواع مختلف ماین ها پاک کاری کرده اند.

آقای امان افزوده است که در نتیجه جابجایی ماین ها از سوی گروه طالبان بیشتر مردمان غیرنظامی متضرر می شوند گروه طالبان به منظور ضرر رساندن به نیروهای امنیتی کشور جابجایی ماین ها همواره از غیرنظامیان کشور قربانی می گیرد.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید هنوز هم در هر ماه 120 تن در نتیجه انفجار ماین ها کشته و یا معیوب می شوند.

طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است.

این بار نخست نیست که در ولایات کشور ماین های جاسازی شده گروهان هراس افگن توسط نیروهای امنیتی کشور خنثی شده است.

خبرنگار:قدسیه اسحاق زی.