قرار است پاکستان مرز های زمینی خود را با افغانستان و ایران مسدود بسازد

 

سفارت افغانستان در اسلام‌آباد اعلام کرده است که دولت پاکستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی مرزهای زمینی خود با افغانستان و ایران را می‌بندد.

 

این تصمیم قرار است از پنجم تا ۲۰ ماه می اجرا شود. سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است که در این مدت، راه ‌های عبور و مرور زمینی به روی مسافران بسته خواهد بود.

 

طبق اعلام سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، در این مدت تنها بیماران عاجل اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت.

 

سفارت افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید که این تصمیم هیچ اثری بر فعالیت‌های تجارتی دو جانبه نخواهد داشت.

 

به گفته سفارت افغانستان، مسافران می‌توانند از پاکستان به افغانستان و ایران سفر کنند، اما نمی‌توانند به پاکستان وارد شوند.