کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: عمران خراسانی

در اوج تنش ها میان پاکستان و هندوستان بر سر منطقه ی تحت منازعه کشمیر، در تازه ترین مورد مقام های پاکستانی از به مخاطره افتادن روند صلح افغانستان در این کشمکش ها خبر داده است. در تازه ترین مورد اسد مجید خان، سفیر پاکستان در امریکا، به روزنامه نیویارک تایمز گفته است که احتمال می‌رود پاکستان نیروهایش را از مرزهای پاکستان با افغانستان به کشمیر انتقال دهد و به گفتۀ او، این کار روند صلح افغانستان را متأثر ساخته می‌تواند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که حکومت هند تصمیم گرفته است تا آزادی های داده شده به منطقه جمو کشمیر را محدود سازد و در حال حاضر این منطقه در قرنطین کامل نیروهای هندی قرار دارد. گفته می شود که هم اکنون تمامی راه های مواصلاتی و مخابراتی بر باشنده های جمو و کشمیر از سوی هند به گونه کامل قطع شده است.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *