آشفتگی سیاسی در پی انتخابات پارلمانی ایرلند؛ آرای نزدیک سه حزب اصلی

ر حالی که شمارش آراء انتخابات پارلمانی روز شنبه ایرلند همچنان ادامه دارد، نظرسنجی‌ها از رای دهندگان نشان می دهد که سه حزب اصلی سیاسی در ایرلند درصد آرای مشابهی کسب کرده‌اند.
نظرسنجی ها پس از پایان انتخابات از رای دهندگان نشان می دهد که حزب میانه‌رو «فینه گایل» که حزب «لئو وارادکار»، نخست وزیر ایرلند است، حزب راست-میانه «فینا فویل» و حزب چپگرای «شین فین»، متعهد به اتحاد ایرلند، هر کدام حدود ۲۲ درصد آراء را کسب کرده‌اند.
این نظرسنجی توسط موسسه «ایپسوس ام.آر.بی.آی» صورت گرفته است و حاشیه خطای آن ۱.۳ درصد اعلام شده است.
نتیجه این نظرسنجی اگر با آرای کسب شده مورد تایید قرار گیرد به این معناست که دولت آینده ایرلند بطور اجتناب ناپذیری یک دولت ائتلافی است و «شین فین» می تواند یک بازیگر اصلی در مذاکرات برای تشکیل دولت باشد.