جلوگیری از حمله داعش بر مراکز صحی و رسانه یی

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه یی نگاشته است که نیروهای ویژه ی این نهاد توانسته اند در دو عملیات پیچیده و هدفمند دو عامل انتحاری گروه داعش شاخه ی خراسان را بازداشت کرده اند. بر بنیاد خبرنامه ی ریاست عمومی امنیت ملی همچنان آمده است که این عملیات ها برای شناسایی و بازداشت هسته های مرکزی و شهری داعش انجام گردیده بود.

در خبرنامه ی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان آمده است که دو عامل انتحاری به نام های لطف الله مشهور به خراسانی و احمدالله دو عامل انتحاری که قصد حمله بر شفاخانه ی مولا علی و یکی از رسانه ها را داشتند بالفعل از ولسوالی شکردره بازداشت کرده اند.