برخورد موشک بر ساختمان مقام ولایت کنر؛ پنج تن زخم برداشتند

 

مقام های محلی در ولایت کنر میگویند که در نتیجه فرود آمدن یک موشک بر مقام این ولایت پنج تن زخمی شده اند.

اقبال سعید، والی کنر امروز دوشنبه (6ثور)به رسانه ها گفته است:«حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز در نتیجه برخورد یک موشک بر مقام این ولایت پنج تن زخم برداشته اند این موشک درحالی بر ساختمان ولایت برخورد کرد که دانش‌آموزان درحال سپری کردن یک آزمون رقابت حسن قرآت قرآن بودند.»

آقای سعید می افزاید که در نتیجه این رویداد سه حافظ قران و دوتن از تنظیم کننده گان این رقابت زخمی شده اند،

از سوی دیگر، عزیزالرحمان صافی ، رییس صحت عامه ولایت کنر گفته که تا اکنون 15 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده که بیشتر حافظان قران و شرکت کنندگان در این مسابقات، به بیمارستان آورده شدند.

آقای صافی افزوده است که وضیعت صحی چهار تن از مجروحین این رویداد در حالت وخیم قرار دارد.

والی کنر گروه طالبان را مسؤل این حمله میخواند.اما گروه طالبان تا اکنون در پیوند به این مورد چیزی نگفته است.