شورای امنیت: طالبان در عملی کردن تعهدات شان کوتاه آمده اند

جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی، در صفحه تویتتراش نگاشته است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز های گذشته 180 عضو گروه طالبان را از بند رها کرده است که با این حساب شمار زندانیان آزاد شده طالبان به 4199 تن میرسد.»

سخنگوی شورای امنیت ملی افزوده است: طالبان در عملی نمودن تعهدات شان کوتاه آمده اند و تا هنوز نه تنها اینکه هزار اسیر نیروهای امنیتی را رها نکرده بلکه افغان کشی را نیز متوقف نکرده  اند.

این در حالیست که قرار است در آینده های نزدیک مذاکرات بین الافغانی میان نماینده گان حکومت و گروه طالبان در قطر برگزار شود.