کشف یک موتر مملو از مواد انفجاری توسط نیروهای امنیتی درغزنی

مسئولین امنیتی ولایت غزنی ازکشف یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی ده یک این ولایت با هماهنگی مشترک نیروهای دولتی امنیت ملی و ارتش با راه اندازی یک عملیات در این ولایت خبر میدهند.

احمد خان سیرت آمر مطبوعات فرماندهی پولیس غزنی میگوید یک عراده موتر نوع (مازدا) که در آن به مقدار ۱۶۲ بوری مواد انفجاری نوع امونیم نایترید ، ۳۹ دانه ریموت کنترول ماین ها ، ۲۵۰۰ دانه پتاقی مواد انفجاری ، ۱۵۰ متر سیم ثانیه سوز و ۴ بسته پلیته ثانیه سوز در آن جابجا بود قبل از ظهر روزگذشته از ولسوالی متذکره کشف و برای خنثی سازی به مرکز غزنی انتقال دادند .

یک منبع از داخل حکومت به خبرنگار پاسبانان در غزنی گفته است که هراس افگنان این مقدار مواد انفجاری را برای سازماندهی و انجام حملات تروریستی در ولایت غزنی و ولایات همجوار مورد استفاده قرار میدادند که قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای پولیس  غزنی کشف و از چندین مورد حملات خونین انفجاری در این ولایت و ولایات همجوار غزنی جلوگیری گردید .