آغاز دروس حضوری دانشگاه های کشور توسط کابینه تایید شد

ریاست جمهوری کشور از آغاز دوباره دروس حضوری دانشگاه های کشور خبر داد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری حاضر شد و گفت که طرح آغاز دانشگاه ها و مکاتب در کابینه برای تایید رفته بود که آغاز دوباره دانشگاه ها سر از فردا چهارشنبه 15 اسد تایید شد و طرح آغاز مکاتب توسط کابینه رد شد.

آقای صدیقی همچنان افزود که تمامی دانشگاه ها با رعایت کردن نکات صحی که توسط کابیه تایید شده است باید مدنظر گرفته شود و آغاز گردد.

این در حالیست که با آمدن ویروس کرونا در کشور تمامی دانشگاه ها و مکاتب در سراسر کشور بسته مانده بودند.