قزاقستان نماینده ویژه خود را برای افغانستان معرفی کرد

رسانه های قزاقی با نشر گزارشات از تعیین نماینده ی ویژه این کشور برای افغانستان خبر می دهند.

تلگت کالیف، یکی از چهره های مطرح سیاسی آن کشور از سوی سفارت قزاقستان معرفی گردید.

رئیس دولت آن کشور پیش از این در حاشیه 56 کنفرانس امنیت مونیخ مذاکراتی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام داد و سپس وی در مورد ایجاد موقعیت جدید نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان گفت.کالیف در جون 1962 به دنیا آمد. وی به عنوان اتهام موقت قزاق در رومانی ، سفیر در آفریقای جنوبی ، مدیر گروه تحلیل سیاسی و پیش بینی های وزارت امور خارجه قزاقستان فعالیت داشت.

پیش از این قزاقستان کدام نماینده ی ویژه ی در افغانستان نداشته است.