مسئولان صحی هرات از رهای پزشک ربوده شده از چنگ آدم ربایان در قبال پرداخت یک مقدار پول هنگفت خبرداده اند. عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت هرات در رابطه به چگونگی رهای پزشک ربوده شده از دست آدم ربایان گفته است:«داکتر نظیف الله پوینده، متخصص عقلی و عصبی شفاخانه هرات که چند قبل از سوی آدم – بشتر خوانید…