رییس امنیت ملی کشور، در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان می گوید که اطلاعات نشان می‌دهد که گروه طالبان با افزایش خشونت و جنگ در صدد فراهم کردن زمینه انتقال رهبری و کمیسیون‌های خود از پاکستان به داخل کشور است. احمدضیا سراج که امروز( دوشنبه، 15 جدی) در نشست استجوابیه مجلس نماینده‌گان صحبت می‌کرد، گفت که – بشتر خوانید…