شورای عالی مصالحه ملی از سفر هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه قطر به منظور آغاز دور دوم گفتگو های صلح خبر داد. شورای عالی مصالحۀ ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای عبدالله این مطلب را شام دیروز (دوشنبه، پانزدهم جدی) در سومین نشست کمیتۀ رهبری این شورا در سپیدار مطرح – بشتر خوانید…