اهانت شهروندان پاکستانی به هویت شهروندان افغانستان

اهانت شهروندان پاکستانی به هویت شهروندان افغانستان

October 22, 2020

پس از نشر تصاویر از جریان توزیع گذرنامه های شهروندان افغانستان در ننگرهار که منج

ادامه کمک های ناتو برای ارتش افغانستان تا سال 2024

ادامه کمک های ناتو برای ارتش افغانستان تا سال 2024

October 20, 2020

ناتو یکی از سازمان های مبارزه با هراس افگنی و حامی حکومت افغانستان می گوید که برا