آتش سوزی در یک فابریکه چپلی سازی در شهرمزاریف

June 02, 2020

مسؤولان محلی در ولایت بلخ از وق

رویداد ترافیکی در هرات جان 8 عضو یک خانواده را گرفت

May 31, 2020

رویداد ترافیکی در شاهراه هرات- کندهار سبب جان باختن

Coronavirus survivors worldwide

جان باختن بیش از 900 تن از اثر ابتلا به کوید 19 در جهان

April 05, 2020

بر بنیاد گزارش های لحظه یی وبسات خبریی «

NATO Meeting

شکل گیری دولت مقتدر در افغانستان نیازمندی جدیست

April 03, 2020

گزارش: لیلما سدید

شیوع سریع کوید-19 در جهان که همه چیز را به حاشیه کشانده است. ب

NATO S.G Press conference

تلاش های ناتو برای مهار شیوع کوید-19 در میان سربازان شان در افغانستان

April 03, 2020

دبیر کُل ناتو، پس از برگزاری نشست یک روزه ی وزیران خارجه ی این نهاد با حضور در نشس