خبرنگار:محمدنبی کریمی رییس مجلس نمایندگان کشور می‌گوید که یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولتی «خط سرخ» این مجلس است. میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز چهارشنبه(24جدی)گفته است:« طرح قبلی بودجه نیز به دلایل عدم رعایت اصل متوازن و عادلانه ‌بودن و یک‌ سازن معاشات کارکنان دولت توسط این مجلس رد شده بود.» – بشتر خوانید…