خبرنگار: شکیب ظهیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ در آمریکا امروز چهار شنبه (4 حمل ) اعلام کرده است که، بیش از ۸۷ میلیون و ۹۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در در این کشور تزریق شده است که تاکنون بیش از ۱۱۶ میلیون و ۳۵۵ هزار دوز از واکسن کرونا در سراسر آمریکا توزیع – بشتر خوانید…