افزایش حاصللات انجیر در کشور

افزایش حاصللات انجیر در کشور

October 22, 2020

با وجود چالش های فرا راه

اهانت شهروندان پاکستانی به هویت شهروندان افغانستان

اهانت شهروندان پاکستانی به هویت شهروندان افغانستان

October 22, 2020

پس از نشر تصاویر از جریان توزیع گذرنامه های شهروندان افغانستان در ننگرهار که منج

ویروس کرونا در افغانستان

ویروس کرونا؛ ثبت 53 مورد تازه در 24 ساعت گذشته در کشور

October 17, 2020

مقام های صحی کشور از ثبت 53 مورد جدید از میان 282 نمونه م