انفجار در شهر کابل

انفجار ماین مقناطیسی در کابل جان سه تن را گرفت

October 27, 2020

مقام های امنیتی در شهر کابل از