وزارت تجارت : افزایش قیمت چوب سوخت موقتی است

وزارت تجارت : افزایش قیمت چوب سوخت موقتی است

October 31, 2020

مقام ها دروزات تجارت وصنعت افغانستان میگویند که

ادامه کمک های ناتو برای ارتش افغانستان تا سال 2024

ادامه کمک های ناتو برای ارتش افغانستان تا سال 2024

October 20, 2020

ناتو یکی از سازمان های مبارزه با هراس افگنی و حامی حکومت افغانستان می گوید که برا

جلوگیری از یک حمله موتر بمب در شهر کابل

‏جلوگیری از یک حملهٔ موتربم در شهر کابل

October 15, 2020

مسؤولان امنیتی کابل از جلوگیری یک عراده موتر نوع کولا مملو از مواد انفجاری از سوی