در ماه های پسین، با وجود هشدارهای حکومت افغانستان، شهروندان این کشور در راستای مبارزه با بیماری کوید-19 سهل انگاری بیش از حد انجام داده اند، موردی که افزون بر مراعت نکردن فاصله های اجتماعی، شهروندان به گونه ی بی باکانه در شهر و بازار این کشور مصروف گشت و گذار هستند. در تازه ترین – بشتر خوانید…

سازمان ملل به تازگی هوشدار داده است که بیست کشور جهان که از این جمله افغانستان نیز شامل است فقر افزایش بیابد و فقیر، ققیر تر و گرسنه گرسنه تر خواهد شد. سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه(4 حمل) با پخش اعلامیه ی از افزایش گرسنگی شدید در بیش از ۲۰ کشور جهان به شمول افغانستان – بشتر خوانید…