مقام های صحی از ثبت 120 مورد جدید ویروس کرونا در یکشبانه روز گذشته در کشور خبر می دهند. وزارت صحت عامه ی کشور امروز پنجشنبه (18-جدی) اعلام کرده است که در بیست چهار ساعت گذشته یک هزارو 666 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت به ثبت رسیده است که از این – بشتر خوانید…