ثبت201 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در24 ساعت گذشته

July 23, 2020

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که دربیست چهار ساعت گذشته201 مورد جدید مثبت ویروس کر

حملات راکتی طالبان با سفر ریس جمهور غنی در ولایت غزنی

July 16, 2020

رییس جمهور غنی صبح امروز برای بررسی وضیعت امنیتی ولایت غزنی عازم این ولایت گردید

اعتراضات نهاد های آموزشی کشور در پیوند به مسدود ماندن مکاتب

July 15, 2020

پس از ماه ها مسدود ماندن نهاد های آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اکنون شم

Covid-19 in afghanistan

ثبت 210 مورد جدید مثبت ویروس «کوید 19» در کشور

July 08, 2020

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در بیست چهار ساعت گذشته 210 مورد مثبت ویروس ک

COVID-19 in Afghanistan

وزارت صحت: در یک شبانه روز گذشته 1502 تن از مبتلایان ویروس کرونا صحت یاب گردیده اند

June 18, 2020

وزارت صحت اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 1502 مورد بهبودی از بیماری کوید نز

مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز24هزار تن گذشت

June 13, 2020

وزارت صحت عامه‌ی کشور می گوید که م

ثبت 575 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور

June 08, 2020

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در بیست چهار ساعت گذشته در حدود 575 تن در  کشو