Explosion in Kabul

چهار تن در نتیجه انفجار ماین در کابل زخم برداشتند

November 25, 2020

منابع امنیتی می‌گوید که در نتیجه‌ی

Attack on Kabul University

دومین عضو طراح حمله بر دانشگاه کابل از پا درآمد

November 16, 2020

معاون نخست ریاست جمهوری کشور میگوید که ع

The number of coronavirus infections in the world

تعداد مبتلایان کوید-19 در جهان از مرز 52 میلیون تن عبور کرد

November 12, 2020

گزارش های جهانی نشان میدهد که آمار

حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

November 11, 2020

وزیر خارجه ازبیکستان از حمایت این کشور در

معاون نخست ریاست جمهوری: مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

صالح:  مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

November 08, 2020

پس از شکایت درخواست کنندگان ویزای پاکستان،