در شهر لاهور پاکستان سه دختر خانم بالای یک جوان ۲۵ ساله بطور بی رحمانه تجاوز جنسی کرده است. بر اساس گزارش ها، سه دختر خانم به اسم های بانی، حنا و پری نواز بالای حامد 25 ساله در حالی تجاوز جنسی کرده اند که در نخست جوان را توسط شراب و دیگر مواد مخدر – بشتر خوانید…