معاون نخست ریاست جمهوری: مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

صالح:  مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

November 08, 2020

پس از شکایت درخواست کنندگان ویزای پاکستان،

رییس جمهور غنی: با موج دوم کرونا شدیدآ مقابله خواهیم کرد

رییس جمهور غنی: با موج دوم کرونا شدیدآ مقابله خواهیم کرد

November 05, 2020

رییس جمهور محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در