فساد در تعینی کمیساران در کشور

گزارش تحقیقی: برخورد سلیقه یی در تعیین بستی 22 کمیسار پولیس سرحدی

October 21, 2020

گزارش: شیرشاه نوابی و شاکر سنگی

شایسته سالاری، تخصص و تعهد برای افغانستان، شع

جلوگیری از یک حمله موتر بمب در شهر کابل

‏جلوگیری از یک حملهٔ موتربم در شهر کابل

October 15, 2020

مسؤولان امنیتی کابل از جلوگیری یک عراده موتر نوع کولا مملو از مواد انفجاری از سوی