سهیل شاهین

طالبان: هیأت فنی ما از این پس در نشست های بی نتیجه اشتراک نمیکند

پس از یک هفته گفتگوی بی نتیجه برای رهایی زندانیان طالب از زندان های حکومت، اکنون در تازه ترین مورد گروه طالبان اعلام کرده اند که دیگر هیأت فنی این گروه با حکومت در نشست های بی نتیجه اشتراک نمی کند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر خبرنامه یی نگاشته است:«ما تیم تخنیکی  کمیسیون زندانیان را برای شناسایی و تثبیت زندانیان به کابل فرستادیم زیرا مطابق توافقنامه و وعده رهایی زندانیان شروع میشد اما متاسفانه به بهانه های مختلف رهایی این زندانیان تا اکنون به تعویق افتیده است.»

آقای شاهین همچنان افزوده است: «به دلیل تعویق رهایی زندانیان از این پس تیم تخنیکی ما از فردا با جهات مربوطه در نشستهای بی نتیجه اشتراک نمیکنند.» یک روز پیش از این تویت شاهین، عبدالمتین متین بیک، رییس ارگان های محلی و یکی از اعضای هیأت گفتگوکننده با تیم فنی طالبان، در یک نشست خبری دلیل تعویق آزادی زندانیان طالب را اصرار طالبان بر آزادی 15 فرمانده این گروه خوانده گفت که حکومت تصمیم دارد در نخست زندانیانی را آزاد کند که زیانی های کمتری برای افغانستان دارند.

گفتگوهای تیم‌های فنی طالبان و دولت برای آزادی و تبادله زندانیان دو طرف، به تاریخ  12 حمل با میزبانی سفارت قطر در کابل آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت.

خبرنگار :محمدنبی کریمی