رهایی 37 زندانی حکومت از سوی گروه طالبان

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر می گوید که 37 تن از سربازان حکومت که در قید این گروه بودند آزاد شدند.

آقای شاهین روز گذشته یکشنبه ( 5 اسد ) در صحفه توییتر خود نگاشته بود که گروه طالبان 37 سرباز را در ولایات تخار و کندز از بند رها کرده اند.

وی همچنان افزود که گروه طالبان 20 سرباز حکومت را در این ولایت  و 17 تن دیگر را در ولایت کندز آزاد کرده اند.

این در حالیست که  حکومت تا اکنون 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده است.رهایی 37 زندانی حکومت از سوی گروه طالبان

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر می گوید که 37 تن از سربازان حکومت که در قید این گروه بودند آزاد شدند.

آقای شاهین روز گذشته یکشنبه ( 5 اسد ) در صحفه توییت خود نگاشته بود که گروه طالبان 37 سرباز را در ولایات تخار و کندز از بند رها کردند

وی همچنان افزود که گروه طالبان 20 سرباز حکومت را در این ولایت  و 17 تن دیگر را در ولایت کندز آزاد کرده اند.

این در حالیست که  حکومت تا اکنون 4400 زندانی طالبان را آزاد کرده است.

خبرنگار: قدسیه اسحاق زی