کابل-افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: لطف الله نجرابی

وزارت امور داخله کشور با پخش خبرنامه یی میگویند: «نیروهای مبارزه با تروریزم فرماندهی پولیس فراه روز گذشته یک فرد را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرده اند.» در خبرنامه ی این وزارت همچنان آمده است: « فرد بازداشت شده باشنده ی روستای برنگک ولسوالی پشت رود فراه است و چندی پیش همسرش را در ولایت نمیروز به قتل رسانیده بود.»

مقام های فرماندهی فراه میگویند دلیل این قتل تا هنوز واضع نیست و بررسی های بیشتر در مورد چگونگی وقوع این رویداد از فرد مظنون جریان دارد، در همین حال پولیس فراه می گوید که به زودی نتایج این بررسی ها با رسانه ها شریک خواهد شد.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *