اوج اختلافات میان طالبان بر سر دفتر سیاسی قطر

طالبان همواره از اختلافات موجود در گروه مسلح خود انکار ورزیده اند و تاکید داشته اند که این گروه از رهبری واحد دستور میگیرند. اما آنچه همواره در واقعیت از داخل این گروه به بیرون درز میکند نشان میدهد که این گروه فقط تظاهر به رهبری واحد از آدرس واحد دارند ولی در داخل از اختلافات شدید بر سر تقسیم قدرت سیاسی و نظامی، دستیابی به منابع سیاسی خارجی در پروسه صلح، قاچاق مواد مخدر و جلب حمایت های کشورهای حامی این گروه در صفوف جنگی خود مواجه اند. مرگ مرموزانه ملا محمد عمر رهبر و بنیان گذار این گروه و جانشینی ملا منصور بدون حمایت همه جانبه فرماندهان نظامی و سیاسی این گروه و بعداً قتل ملا منصور رهبر این گروه توسط طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا و همین طور اوج گرفتن اختلافات میان دسته های طرفدار ملا هیبت الله و ملا یعقوب و ملا غنی برادر و نابودی مرموزانه ملا هیبت الله در انفجار شورای کویته همه نمایانگر اختلافات شدید این گروه میباشد. اوج اختلافات میان سران سیاسی و فرماندهان نظامی و همین طور میان رهبری گروه طالبان  و شبکه های تروریستی حامی این گروه کماکان وجود داشته اما در چند سال اخیر این اختلافات بیشتر شده است. اختلافات جدید این گروه ناشی از تبدیل شدن ۸ تن از اعضای دفتر قطر و گماشتن افراد جدید به این دفتر است گفته میشود که میان دسته های طرفدار ملا غنی برادر، ملا هیبت الله و ملا یعقوب و رهبری شبکه حقانی در مورد چگونگی رهبری این دفتر از سوی کدام یکی و گماشتن کی ها در این دفتر اختلافات شدید بوجود آمده است که حتی در صفوف جنگی و دستگاه قاچاق مواد مخدر این گروه تاثیر منفی داشته است. گزارش ها می رسانند که بعداز تبدیلی ۸ تن از اعضای دفتر قطر و بوجود آمدن شگاف ها در صفوف جنگی و دستگاه چاقاق مواد مخدر این گروه اعضای دفتر قطر پشت در ها بسته جلسه خصوصی را با رهبران و فرماندهان نظامی این گروه از راه دور در افغانستان، پشاور و کویته برگزار کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که پیشبرد امورات دفتر سیاسی طالبان به شکل مساویانه بین افراد گروه ملا شیخ هیبت الله و شبکه حقانی تحت رهبری ملا غنی برادر و انس حقانی رهبری شود و ملا یعقوب افراد ناظر در این دفتر داشته و بیشتر به امورات داخلی از قبیل فرماندهی صفوف جنگی و قاچاق مواد مخدر این گروه را در دست داشته باشد. در حال حاضر در دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا غنی برادر، شیخ شهاب الدین دلاور، شیرمحمد عباس استانکزی، ملا منان برادر ملا محمد عمر، ملا خیر الله خواه، مولوی عبدالحق  وثیق، مولوی نور الله نوری از آدرس دسته هیبت الله تحت رهبری ملاغنی برادر عضویت دارند و قرار است دو تن دیگر از اعضای دسته ملا هیبت الله جدیداً تقرر و به قطر فرستاده شوند به همین ترتیب از آدرس شبکه حقانی انس حقانی در کنار ملا غنی برادر و نبراس الحق و عمری قرار است به تعداد ۵ الی شش تن از افراد جدید به نمایندگی از شبکه حقانی منحیث عضو در دفتر سیاسی قطر تعیین و به آن کشور اعزام شوند. البته اختلافات میان سران گروه طالبان از دو سال به این طرف آن هم زمانی که ملا غنی برادر در راس دفتر سیاسی طالبان در قطر قرار گرفت بیشتر شد و این اختلافات به حدی رسید که سران این گروه بار ها دست به ترور یکدیگر زده اند، اخیراً قتل ملا هیبت الله که تا کنون از سوی این گروه تایید نشده است ناشی از اختلافات بر سر تقسیم قدرت و دست یابی به منابع سیاسی و مالی در دفتر قطر و دیگر کانال های ارتباطی است این اختلافات تنها در سطح رهبری این گروه باقی نمانده بلکه به صفوف جنگی و به جدا شدن فرماندهان نظامی این گروه و پیوستن شان به شاخه تروریستی داعش و شبکه القاعده نیز انجامیده است. حالا طالبان میخواهند با تجدید نظر بر پالیسی ها خود در امور سیاسی و نظامی تغییر ایجاد کنند و این تغیر را از دفتر سیاسی قطر آغاز کرده اند اما از آنجا که اساس جنگی این گروه را پول و جنگ های نیابتی کشورهای متعدد شکل میدهد به این گروه سخت خواهد بود تا بتوانند از اوج اختلافات خود کم کنند. برعکس با گذشت هر روز دیده میشود که اختلافات این گروه همچنان بیشتر شده میرود. شبکه پیچیده اختلافات درونی که در داخل این گروه شکل گرفته است در خود یک شبکه پیچیده دیگر را شکل داده  که اختلافات را دامن میزند و این مورد ناشی از قدرت طلبی فرماندهان نظامی و دست یافتن به منابع قاچاق بیشتر مواد مخدر و پول های هنگفت کشور های حامی این گروه است که به موج این اختلافات می افزاید.