شمار مبتلایان ویروس کووید نزده در جهان نزدیک به هشت میلیون شد

ویروس کووید نزده همه روزه هزاران تن را به خود مبتلا می سازد و جان صد ها تن دیگر را نیز میگیرد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان اکنون نزدیک به هشت میلیون تن رسیده است.

بربینیاد آمارمنتشر شده از سوی سایت جهانی(worldometers) نشان میدهد که شمار مبتلایان کوید_19 در سراسر دنیا به 7میلیون و996 هزار و874 تن رسیده است و در حال افزایش میباشد.

از سوی دیگر در این سایت دیده میشود که در جهان تا اکنون 4 میلیون و 129 هزار و 120  تن صحت یاب و به زندگی عادی شان برگشته اند و تا حال 435 هزار و 665 تن از اثر این بیماری جان باخته اند.

این در حالیست که در این اواخر ایالات متحده امریکا و برازیل از جمله کشور های هستند که بیشترین آمار قربانیان در این کشور ها به ثبت رسیده است.