محاصره ماندن نیروهای امنیتی از چند هفته به این سو در ارغستان قندهار

 

 

با گسترش حمله های شورشیان طالبان بر ولایت های جنوبی به ویژه قندهار، گزارش ها از این ولایت می رساند که نیروهای امنیتی در این درگیری های چند هفته یی مقاومت شدیدی از خود نشان داده اند و برای هفته ها در محاصره ی جنگ جویان طالب قرار دارند.

 

منابع از ولایت قندهار می گویند که پس از سقوط ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بدین سو، ده ها نظامی ارتش ملی در محاصره ی جنگجویان طالب قرار گرفته اند.

 

یکی از این نظامیان در تماس با آژانس خبری پاسبانان، از نداشتن نان خوردن و تجهیزات کافی برای رویا رویی با طالبان در این ولسوالی سخن می زند. احمد فواد، فرمانده نیروهای امن عامه که در محاصره ی طالبان قرار دارد می گوید:« ما به منظور کمک به ولسوالی ارغستان ولایت قندهار فرستاده شدیم، اما این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد، ما نیز برای حفاظت از جان خود به پایگاه نیروهای سرحدی در این ولسوالی جا به جا شدیم که از چندین هفته بدین سو ما در محاصره قرار داریم

 

او می افزاید که این نیروها در محاصره شدید گروه طالبان قرار دارند و هیچ چیزی برای خوردن ندارند. همچنان این فرمانده نیروهای امن عامه هشدار میدهد:« اگر بزودی نیروهای کمکی برای آنان فرستاده نشود امکان تمامی نظامیان در این پایگاه نیروهای سرحدی به دست طالبان اسیر می شوند و یا هم این که آنان به گونه ی کامل تلف خواهد شد.»

 

در همین حال یک منبع معتبر امنیتی از قندهار به پاسبانان تأیید می کنند که در حال حاضر از فشارهای محاصره طالبان بر این نظامیان گیر مانده کاسته شده است، این منبع که نمی خواهد از او نامبرده شود به پی ام جی نیوز می گوید:« ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به طور کامل در چنگ طالبان افتاده است و فرمانده امنیه این ولسوالی نیز از سوی طالبان کشته شده، وضعیت در این ولسوالی به گونه ی کامل نگران کننده است. فشارهای نظامی بر نظامیان گیرمانده در چند روز گذشته افزایش داشت، اما در یک روز پسین دیده می شود که از این فشار کاسته شده است

 

منبع در ادامه می افزاید که این کمپ نیروهای سرحدی از چهار اطراف به محاصره گروه طالبان در آمده است و تمامی راه های زمینی نیز سوی این گروه مسدود میباشد.

 

در همین حال وزارت دفاع ملی از تلاش ها برای رهایی این نظامیان سخن میزند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفت و گو با پاسبانان میگوید: «مقام های وزارت دفاع ملی از این ماجرا آگاهی کامل دارند و به زودی این مشکل نیروهای گیرمانده در ارغستان قندهار مرفوع خواهد شد.»

 

در هفته های پسین، گروه طالبان با افزایش حمله های شان بر دست کم 20 ولایت کشور، تلاش دارند تا جغرافیای بیشتر را به تسلط خود در آورند. پیش از این مشاور شورای امنیت ملی گفته بود که طالبان در هفته های پسین آخرین توان نظامی شان را به کار برده اند، تا حکومت را سرنگون سازند.