یا رب به‌حریم رمضان آمده‌ایم؛ گویی از زمین به آسمان آمده‌ایم.

بر سفره‌‌ی ماه مهربانی و سخاوت آمده‌ایم؛ گناه‌کاریم به درب تو به آروزی عفو و عطا آمده ایم.

شک نمی‌توان داشت‌که هدف‌از خلقت‌ انسان، برای عبادت و نیایش است.

ماه رمضان

ماه سایه خیر و برکت!

جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد در میان ماه های سال قمری برترین است؛ قرآن کریم می فرماید: «ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت انسان ها در آن نازل شده است.» نماز، روزه و‌عبادت او‌‌بی همتا؛ در این ماه بیشتر اوج می‌گیرد و ماموریت، فرشتگان‌به حرمت این ماه نزد خداوند شب و روز به سجده می‌باشند و موکلند اند تا، برای روزه داران دعا کنند.

این ماه، به ذات خود ماه مهمانی پروردگار برای بندگان‌اش است‌ در این‌میهمانی خدا؛ بعد از پذیرایی‌ یک ماه، در پایان هدایای بسیار عظیمی به آن های که روزه دار بودند، بدون واسطه عطا می‌کند که تمام هدایای دنیا به اندازه آن یک ماه نمی رسد.

فرایض این ماه، و بجا آوردن آن توسط بندگان خداوند سبب خوشنود او بی‌نظیر شده که می‌توان تجلی آن‌را از صورت هر روزه دار دریافت.

عبادت باطنی

نماز جلوه‌اي از بندگي انسان در پيشگاه خدا است و چگونگي خواندن نماز و برقراري ارتباط قلبي، میان خود و خداوند؛ يكي از مسایل مهم مسلمانان جهان مي باشد.

نیت‌صاف، ایستادن ‌به ادایی پرستش آفریدگار و طلب کردن آرزو های بندگی؛ در رگ و جود ما مسلمانان نهفته که هیچ بنی بشری‌منکر از آن نیست.

باید این‌‌فرصت خداوندی‌را با چند نکته، آغاز کرد!

– صبور باشید

– صادق باشید

– روزه باطنی و ظاهری داشته باشید

– عاشقان باشید

– خالصانه باشید

– دست خیر داشته باشید

– پابند عبادت خود باشید

عبادت ظاهری

عبادت‌ظاهری ‌چیست؟

اگر از بیست نفر ‌این‌سوال ‌را‌کنید؛ احتمالن بیست پاسخ متفاوت خواهید شنید.

رفتارهای شما به ایجاد حسن شهرت شما کمک می کند. ممکن است برخی از افراد به عنوان خودخواه، حریص یا ترسناک شناخته شوند، برخی دیگر ممکن است به عنوان یک دوست مهربان، سخاوتمند و فروتن به نظر بیایند. حسن شهرت شما، فرصتهایی را ایجاد می کند که در زندگی باعث ارتقاء شما می شود.

عبادت ظاهری دشوار تر از عبادت باطنی است.

اصول زندگی تمامی بنی بشر به رفتار ظاهری آن استوار است.چنانچه گفته شده؛ به نیت پاک پیش شدن، با چشم حرمت نگاه کردن، با زبان شیرین حرف زدن، مهربان بودن همه و همه عبادت است.

در عبادت ظاهری چند نکته را جز عادت‌های خود قرار داد!

– مثبت اندیش باشید

– سخاوتمند باشید

– چشم، زبان و گوش خود را در کنترول داشته باشید

– مهربان باشید دست خیر داشته باشید

– بالای نفس خود حاکم باشید

– حرمت ها را از کودکان آغاز کنید

– صبر و گذشت را در اولویت قرار دهید

نتیجه گیری

پنجره ای بهشت باز شد، در ی‌شیطان بسته!

یک سپاس از او پروردگارم که ما را بار دیگر فرصت داد تا از خطا هایی که‌مرتکب شدیم؛ پوزش طلب کنیم.

این ماه مقدس؛ خالی وارد خانه های‌مان نشده؛ سوغاتی از سوی ایزد متعال آورده زنام «سفره‌ ی رمضان »که مملو از اجر و ثواب است که، حق‌دار آن روزه‌ دارانی هستند، که با نام خداوند در‌‌ ی‌دهن را باز می‌کنند و با ذکر خداوند در ی‌دهن را می بندند.

چه خوب است به واسطه‌ی این ماه‌نورانی، هر روز مان همانند ماه رمضان باشد و تمام وجود ما روزه دار باشد.

پس همین‌است‌عبادت!

– فرشته‌محبوبی خبرنگار آزاد