طالبان گزینه ی نظامی را پیش شرط رسیدن به قدرت می پندارند

 

 

گسترش دامنه ی جنگ حالا ثابت کرد که امریکایی ها فریب هیله و مکر پاکستان را خورد است و با خروجش از افغانستان بزرگترین تجربه ی ناکام تأریخش را پس از طولانی ترین حضور در افغانستان رقم زده است. سخنگوی پنتاگون به این باور است که گره طالبان فکر میکنند میتوانند نبرد افغانستان را با استفاده از گزینه ی نظامی به فرجام برساند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است، با تکمیل خروج 90 در صد نظامیان امریکایی از افغانستان، امریکا بزرگتری تصمیمش را گرفتن و راه درازی را پیمود، اما طالبان بر خلاف باور و تعهدهای شان در توافقنامه ی صلح سال 2020، افغانستان را به تکرار تجربه ی تلخ دیگر واداشته است.

 

جان کربی گفته است: “حالا برای ما واضح شدن که طالبان طرح حکومتداری خود را تنظیم کرده اند و این طرح به سطح ملی تنظیم شده است. از عملکردهای این گروه روشن است که هنوز هم به باور طالبان گزینه ی نظامی، راه حل مناسب برای پایان دادن به درگیری های درازمدت افغانستان است. در کنار آن خواب رسیدن به قدرت طالبان را بیشتر از پیش جسور تر کرده است و با به چالش کشیدن ولسوالی ها و یا هم تسلط بر آن این گروه میخواهد ثابت کند که آنان بدیل خوب برای نظام افغانستان هستند.” جان کربی این گفته ها را همزمان با پایان طولانی ترین مأموریت جنرال اسکات میلر در افغانستان ابراز داشته است که او به گونه ی رسمی ادامه ی مأموریت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را به جانشینش جنرال فرانک مکنزی واگذار میکند و از این پس این جنرال چهار ستاره ی ارتش امریکا مأمور خواهد بود تا روند خروج نیروهای باقی مانده ی امریکایی را از دفتر کارش در فلوریدا نظارت کند.

 

پیش از این اداره ی جوبایدن اعلام کرده بود که به گونه ی کامل روند خروج نیروهای امریکایی در 31 اگست 2021 تکمیل می شود یازده روز پیش از جدول زمانی از قبل اعلام شده ی امریکا که قرار بود تمامی نیروهای امریکایی و خارجی در 11 سپتمبر 2021 افغانستان را ترک کنند. بیرون شدن نمادین جنرال میلر از افغانستان پایان نمادینی را برای طولانی ترین جنگ تأریخ امریکا رقم زد. جانشین میلر جنرال فرنک مکنزی در مراسم تسلیم گیری مسؤولیت های جدیدش اعلام کرد: “این مراسم نشانگر پیشرفت مهم در انتقال مسؤولیت های ما در افغانستان است، اما این پایان کار نیست. در واقع این پایان یک فصل است. شما (افغانها) میتوانید روی ادامه ی همکاری های ما در روزهای دشوار و خطرناک پیشرو حساب کنید. ما درک نار تان خواهیم بود.”

 

تکمیل روند خروج نیروهای امریکایی در آستانه ی پایان قرار گرفته است، اما همزمان با آن طالبان به تحرکات شان گسترش داده اند، روز دوشنبه گزارش ها از میدان های جنگ نشان داد که این گروه توانسته اند 212 ولسوالی را زیر تسلط خود در آوردند و بر 116 ولسوالی دیگر نیز حمله های شان را گسترش دهند. یافته های نهاد دفاعی و دیموکراسی بیل روگیو نشان میدهد که حکومت افغانستان در حال حاضر تنها بر 70 ولسوالی مسلط است. با توجه به پیشرفت های طالبان، جو بایدن هفته ی گذشته، با جدیت از تصمیمش مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان قاطعانه دفاع کرد و تأکید ورزید که افغانستان هرگز سقوط نمی کند و طالبان توانایی در اختیار گرفتن این کشور را دریافت نکرده اند.

 

دوام خشونت ها در افغانستان، ظاهرن امریکا را در دلهره گی قرار داده است، زیرا واشنگتن میداند که با تصمیم پسینش ممکن اشتباهات بزرگی را مرتکب شده، با این همه جو بایدن باورمند است که سر انجام امریکا باید از افغانستان بیرون می شد و مسؤولیت آینده ی افغانستان به دوش شهروندان این کشور گذاشته شود. همزمان با این، پندارها بر آن است که افغانستان در سال 2021 در وضعیت مشابهی قرار ندارد که رژیم داکتر نجیب در سال 1989 آن را پشت سر گذاشته بود، باورها بر این است که پشتیبانی مردمی از نظام جمهوریت و تأکید بر حفظ دست آوردهای 20 ساله نشانگر آن است که این کشور عقب گرد نخواهد داشت. برداشت های آگاهان نظامی بر آن است که در وضعیت حساس کنونی ممکن افغانها دشوارترین تجربه ها را در هفته های آینده داشته باشند، اما این روند گذرا است و به زودی راه حلی برای پایان این بحران دریافت خواهد شد.

 

در حالی که طالبان بر پذیرفتن شرط های اساسی شان که رهایی هفت هزار زندانی، بیرون کردن نام سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و همچنان ایجاد نظام اسلامی در افغانستان پا فشاری دارند، اما باورها بر آن است که در وضعیت کنونی طالبان به گونه ی غیر مستقیم منافع پاکستان را به روی میز گفت و گو گذاشته است و این گروه میکوشد تا به هر نحوه ممکن منافع میزبان 20 ساله اش را در کشور تأمین کند. در چنین وضعیتی پیشنهاد می شود که بسیج های مردمی باید از سوی حکومت مرکزی افغانستان بیشتر از پیش تقویت شود و زمینه ها رویا رویی با طالبان برای این نیروها فراهم شود. طالبان نیز به این باور رسیده اند که هر گونه اقدام در برابر قیام های مردمی به طولانی شدن نبرد در افغانستان می انجامد از همین رو این گروه با چراغ سبز نشان دادن در قبال لبیک گفتن به گفت و گوهای صلح تلاش می ورزند تا با دست آوردهای کنونی امتیاز بیشتری را به دست آورند و منافع خود و حامیان شان در میدان نبرد رقم بزنند.