تجاوز جنسی سه دختر خانم بالای یک جوان ۲۵ ساله در پاکستان

در شهر لاهور پاکستان سه دختر خانم بالای یک جوان ۲۵ ساله بطور بی رحمانه تجاوز جنسی کرده است.
بر اساس گزارش ها، سه دختر خانم به اسم های بانی، حنا و پری نواز بالای حامد 25 ساله در حالی تجاوز جنسی کرده اند که در نخست جوان را توسط شراب و دیگر مواد مخدر نشه کرده بود. این دختر خانم ها از سوی پولیس لاهور بازداشت شده است و تحقیقات از سوی پولیس آغاز شده است.
جوان حامد نام که بعد از سه ساعت در شفاخانه به هوش آمد گفت:«این سه دختر خانم ها خواستند که در خانه ایشان در بعضی کار های خانه کمک کنم. اما همزمان با داخل شدن در خانه هر سه دختر خانم بالایم حمله کرند و به زور بالایم تجاوز جنسی کردند.»
این در حالیست که قبل از این هم چند بار در این کشور دختر خانم ها بالای مردان تجاوز جنسی کرده است که در آخرین مورد دو دختر خانم در جناح تاوون شهر کراچی بالای یک نوجوان تجاوز جنسی کرده بود.
گفتنیست که در کشور پاکستان علاوه بر نوشیدن و فروش قانونی شراب، فاحشه خانه هم به جواز رسمی حکومت پاکستان فعالیت میکند.
همچنان باید گفت که بزرگترین فاحشه خانه در آسیای جنوبی در ایالت پنجاب کشور پاکستان به نام هیرا مندیی فعالیت میکند.