شکست کرونا در امارات متحده عربی

وزارت صحت عامه امارات متحده عربی به رسانه های آن کشور می گوید که کرونا در امارات متحده به

به صفر رسیده است .

این وزارت امروز سه شنبه (14 اسد) می افزاید که در چهار روز گذشته در آن کشور هیچ مورد از ویروس کووید 19 به ثبت نرسیده

است  و به تعداد 189 نفر از باشنده گان این کشور واکسین شدند.

مقام های صحی امارات عربی از صحت یاب شدن 227 تن در چهار روز گذشته خبر می دهد.

این در حالیست که پیش از این 351 نفر در بیماری کرونا در آن کشور جان باخته بود و 61 هزارو 352 تن

نیز مصاب به این بیماری شده بودند.