مشاور امنیت ملی امریکا: گفت و گوهای نظامی با پاکستان داشته ایم

 

 

جک سلوان، مشاور امنیت ملی امریکا تأیید میکند که ایالات متحده، گفت و گوهای نظامی، استخباراتی و دیپلوماتیک را با پاکستان انجام داده تا مطمین شوند که افغانستان بار دیگر پناه گاه امن برای هراس افگنان مبدل نمی شود و از این کشور بار دیگر منافع امریکایی ها به مخاطره نمی افتد، اما این مقام امریکایی از ارایه ی اطلاعات بیشتر در این مورد خود داری کرده است.

 

سلوان این گفته ها را روز دو شنبه در نشست خبریی از گفت و گوهای پسین دو کشور در پاسخ به پُرسش یک خبرنگار پرده برداشت.

 

مشاور امنیت ملی امریکا گفته است: “ما گفت وگوهای سازنده ی در بخش های نظامی، استخباراتی و دیپلوماتیک داشته با پاکستان داشته ایم. ما در پیوند به ظرفیت آینده ی امریکا صحبت کردیم تا مطمین شویم که افغانستان بار دیگر لانه ی امن القاعد داعش و یا گروه هراس افگن دیگر نمی گردد تا امریکا را مورد حمله قرار دهد.” سلوان همچنان گفته است: “اما در پیوند به این که این روابط چگونه خواهد بود از لحاظ شکلیات برای فعلن جزییات آن برای بعد موکول میگردد تا از همان چینل ها کار به پیش برود.”

 

پیش از این نیویارک تایمز گزارش رده بود که سی آی ای تلاش دارد تا مأموریت های گردآوری اطلاعات، نبرد و همچنان عملیات های ضد هراس افگنانه ی شان را در افغانستان ادامه دهند. شماری از تحلیلگران در سی آی ای هشدار داده بودند ه طالبان به تهدید در حال رشد جا خلی کرده اند و ممکن که آنان دوباره بر افغانستان تسلط یابند.

 

گزارش نیویارک تایمز در پیوند به پاکستان نیز متمرکز بود. در این گزارش نگاشته شده بود: “سی آی ای پیش از این برای سالها از پایگاهی کار میگرفت تا شورشیان را در کوه های غربی آن کشور آماج قرار دهد، اما در سال 2011 پس از آن که روابط امریکا و پاکستان متشنج گردید، این تأسیسات نیز از سوی مقام های پاکستانی بسته شد.”

 

امریکا در حالی خواهان ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان است، که آن کشور از دیر زمانی متهم به پشتیبانی از طالبان است.

 

از سوی دیگر، محمد قریشی وزیر خارجهی پاکستان گفته است که کشورش خواهان ثبات در افغانستان است، اما برخی از نیروها نمیخواهند که ثبات به افغانستان برگردد. او گفت: “ما خواهان پیشرفت گفت وگوهای صلح همزبمان با خروج نیروهای هستیم. جهان پاکستان را منحیث بخشی از مشکل نمیپندارد.” وزیر خارجه ی پاکستان از این پیش در دیدار با احزاب سیاسی آن کشور گفته بود که اسلام آباد هرگز تمایلی برای دادن پایگاه نظامی به امریکا در جغرافیایش نیست.

 

قریشی گفته بود: “جستجو برای دستیابی به پایگاه در منطقه یکی از آرمان های امریکاست. اما در حال حاضر هیچ پرسشی مبنی بر دادن پایگاه به آنان ایجاد نمی شود، ما باید منافع خود را ببینیم.”

 

مشاور امنیت ملی امریکا در حالی از گفت و گوهای پنهانی با پاکستان سخن میزند که پیش از این گروه طالبان به اسلام آباد هشدار داده بودند، در صورت دادن پایگاه نظامی به امریکایی ها در جغرافیای شان، اسلام آباد شاهد بحران جدید خواهد بود.