پاسبانان-کابل:

مقام های محلی ولایت لغمان از کشته شدن 6 کودک از اثر انفجار سر گلوله ی موشک هراس افگنان خبر می دهند.

دفتر رسانه های والی لغمان با نشر خبرنامه ی گفته است که پیش از چاشت روز چهارشنبه، از اثر انفجار یک سرگلوله ی موشک که توسط مخالفان مسلح در ولسوالی الینگار این ولایت کارگذاری شده بود دست کم 6 کودک جان باخته است که 4 کودک عضو یک خانواده اند. تا هنوز طالبان در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده اند.

 

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *