عبدالمنان توحیدیار طالبان او په ټوله کې د افغانستان دښمنان د نورو ستر جنایتو او وحشتونو تر څنګ هر وخت کوشش کوي، چې په دروغجنو تبلیغاتو سره نظام او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کمزوري وښیي او د ځان په ګټه په افغانانو کې ویره خپاره کړي. تازه طالبانو او د ای اېس ای – نور ولولی…