گردآورنده:دكتر شمس‌الحق آريانفر نوروز جشن طبیعت و عید ملی و تاریخی آریاییان، در ۸ میزان ۱۳۸۸ از طرف یونسکو به عنوان میراثِ غیرملموسِ جهانی ثبت گردید. در ۴ حوت ۱۳۸۸ (۲۲ فبروری ۲۰۰۹) به عنوان جشنی جهانی شناخته شد که در متن تصویب‌شدۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: نوروز جشنی‌ست با ریشۀ آریایی – بشتر خوانید…