رییس جمهور غنی میگوید که در پنج اداره دولتی افغانستان ملیارد ها دالر بودجه دولت بدون استفاده باقی مانده است.   محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور امرزو سه شنبه(14ثور) با اشتراک در نشست هفته‌‍‍‌ی معارف گفته است: «در پنج اداره دولتی ملیارد ها دالر دولت بدون استفاده باقی مانده است اما تا هنوز – بشتر خوانید…

    شب نزدهم رمضان؛ کابلیان شب جهنمی را تجربه کردند. نزدیک ساعت 9:40 دقیقه شب، کابل به یک باره گی روشنایی اش را از دست داد و تأریکی شب، با شعله های آتش نفت کش های بازرگانان، به باد فراموشی سپرده شد؛ ظاهرن چنین فکر میشد که صبح زودتر از همیشه فرا رسیده و – بشتر خوانید…

مقام ها در وزارت زراعت، اعلام کرده است که در جریان سال گذشته‌ خورشیدی دوهزار و 490 متریک تُن عسل در سراسر کشور تولید شده است. وزرات زراعت آبیاری ومالداری امروز پنجشنبه(19حمل)با نشرخبرنامه یی نگاشته است:«در جریان سال (1399) نسبت به سال 1398 خورشیدی 390 تن افزایش یافته است در سال 1398 خورشیدی 100تُن عسل – بشتر خوانید…

خبرنگار: شکیب ظهیر سازمان ملل به تازگی هوشدار داده است که بیست کشور جهان که از این جمله افغانستان نیز شامل است فقر افزایش بیابد و فقیر، ققیر تر و گرسنه گرسنه تر خواهد شد. سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه(4 حمل) با پخش اعلامیه ی از افزایش گرسنگی شدید در بیش از ۲۰ کشور جهان – بشتر خوانید…

سر انجام پس از سال ها انتظار و تلاش، بند کمال خان از سوی رییس جمهور غنی گشایش یافت. بندی که امید و تنش را در پی دارد و همزمان با تکمیل کارش، شماری از همسایه گان افغانستان نیز بارها تهدید کرده اند و این بند را خلاف قوانین بین المللی پنداشته اند. امروز چهار – بشتر خوانید…

خبرنگار: محمدنبی کریمی اعضای مجلس نمایندگان کشور امروز پیش‌نویس دوم سند بودجه‌ی سال مالی 1400 را در نشست عمومی این مجلس رد کردند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز (شنبه 27جدی)این مجلس گفت:«این پیش‌نویس سند بودجه 1400، 20 مشکل جدی دارد. او افزود که 17 مشکل قبلی که باعث رد پیش‌نویس اول سند – بشتر خوانید…

معاون نخست ریاست جمهوری میگوید معتادان در شش ماه گذشته بیش از 50 میلیون افغانی از تاسیسات شهری را دزدیده اند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری امروز دوشنبه(15جدی) در صفحه فیسبوک خود نگاشته است:«قرار ارزیابی‌ها تأسیسات شهری دزدیده ‌شده توسط معتادان که شامل چراغ‌ ها و زباله‌دانی‌ها می‌شود به کباری‌ها به قیمت ناچیز به – بشتر خوانید…