همزمان با دوام وحشت و جنایت گروه طالبان در افغانستان، این گروه تلاش دارند تا تمامی زیربناهای افغانستان نابود گردد. در تازه ترین مورد، حکومت افغانستان اعلام کرده است که از اثر حمله ی طالبان بر پاسگاه های امنیتی بند سلما در هرات و بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ی – بشتر خوانید…

      هرچند کنترول نشدن حریم فضایی افغانستان از سوی حکومت افغانستان بزرگترین نگرانی شهروندان کشور را بر انگیخته است اما در تازه ترین مورد، حکومت افغانستان اعلام کرده که نخستین محموله ی سیستم رادار سراسری کشور امروز از سوی وزارت های مرتبط تسلیم گرفته شده است. بر بنیاد خبرنامه ی که از سوی – بشتر خوانید…

    وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات افغانستان به چین خبر داده و گفته است که در سه ماهه اول سال مالی 1400 خورشیدی، صادرات افغانستان به چین در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 به میزان 64 درصد افزایش یافته است.   به گفته این وزارت، امسال افغانستان صادرات میوه تازه و – بشتر خوانید…

    در حالی که نبرد در افغانستان، نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور را بیشتر از پیش افزایش داده است، اما وزارت صنعت و تجارت افغانستان مدعی است که از اثر تلاش های این نهاد و همچنان کار شبانه روزی بازرگانان افغان، میزان صادرات افغانستان به اردن افزایش بی پیشینه – بشتر خوانید…

    رییس جمهور غنی، شام روز سه شنبه (21/4/1400) میزبان هیأت کمیسیون تدارکات ملی بود. بر بنیاد خبرنامه ی کاخ ریاست جمهوری افغانستان، رییس جمهور این نشست روی 79 مورد تدارکاتی با مقام های این کمیسیون صحبت کرده است و برای اعضای این اداره هدایت های لازم را صادر کرده است. در خبرنامه ی – بشتر خوانید…

    وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور با برگزاری جلسه ی کمیته ملی حمایت از انکشاف زعفران؛ فروش زعفران همسایه ها به نام افغانستان را به بس گرفت. این نشست‌ مشورتی روی غنی‌سازی طرزالعمل تخنیکی تضمین کیفیت زعفران صادراتی در معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد.   شیرشاه امیری، – بشتر خوانید…

    شرکت برق رسانی افغانستان برشنا امروز یکشنبه (20/4/1400) از تخریب یک پایه برق وارداتی در ساحه جنگل باغ ولایت پروان خبر میدهد. تخریب پایه های برق، از سوی گروه های نا معلوم و در برخی موارد افراد وابسته به جنگجویان طالب، اکنون به ترفند تازه ی مبدل شده که در ماه های پسین – بشتر خوانید…

  همزمان با تشدید نبردها در کشور، طالبان مدعی شده اند که ای گروه دو بندر مهم افغانستان را در مرز با ایران و ترکمنستان تصرف کرده اند.   موردی که نگرانی و واکنش کشورهای همسایه را بر انگیخته است، در تازه ترین مورد اکنون مقام های محلی اعلام کرده اند که نیروهای تازه نفس – بشتر خوانید…

    بر بنیاد خبرنامه ی که از سوی وزارت صنعت و تجارت کشور به نشر رسیده، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده گان امروز وزیران صنعت و تجارت و زراعت، آبیاری و مالداری کشور را فراخوانده بودند. در این خبرنامه آمده است که وزیر صنعت و تجارت پیرامون آخرین تحولات اقتصادی در کشور به مسؤولان – بشتر خوانید…

      وزارت تجارت افغانستان از تمدید تفاهمنامه ی اپتا میان افغانستان و پاکستان برای شش ماه دیگر خبر میدهد. بر بنیاد گزارش ها افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه تفاهمنامه ی ترانزیت و تجارت افغانستان و پاکستان یا اپتا را برای شش ماه دیگر تمدید کردند. برنامه ی که از سوی وزارت تجارت – بشتر خوانید…