یکشنبه ۱۵ حمل ۱۴۰۰ – حفیظ الله زکی موج سوم کرونا در افغانستان هشداری است برای حکومت و مردم افغانستان تا در مورد تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه پیشاپیش اندیشه کنند. کرونا علاوه بر عوارض صحی و تلفات جانی، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد. این ویروس بر تمامی ابعاد زندگی انسان – بشتر خوانید…