مسوولان صحی کشور از ثبت یک 1210 تن و فوت 60 تن دیگر به دلیل ویروس کرونا خبر میدهند.   وزارت صحت‌ عامه کشور امروز چهار‌شنبه (23 سرطان) با نشر خبرنامه یی نگاشته است که در طول 24 ساعت گذشته به تعداد 1210 تن از میان 3 هزار 866 نمونه مشکوک به ثبت – بشتر خوانید…

    همزمان با شیوع موج سوم ویروس کوید-19 در افغانستان اکنون وزارت صحت عامه ی کشور اعلام کرده است که این وزارت به گونه ی جدی تلاش دارد تا در بخش مبارزه با این بیماری تسهیلات لازم را فراهم کند. بر بنیاد گزارش ها وزارت صحت عامه ی افغانستان اعلام کرده که این اداره – بشتر خوانید…

    همزمان با شیوع موج سوم کوید-19 افغانستان دشوارترین زمان را پشت سر میگذارند، نبود امکانات بهداشتی برای درمان بیماران مصاب و کمبود آکسیجن از چالش های کلیدی بود که حکومت افغانستان را مهار موج سوم کوید-19 به چالش مواجه کرد، شیوع موج سوم کوید-19 که گفته می شود نوع دلتا یا هندی آن – بشتر خوانید…

      در این شبانه روز های اخیر کرونا بیشترین قربانی را از شهروندان افغانستان می گیرد؛ وزارت صحت عامه کشور امروز پنج‌شنبه (17 سرطان) با پخش خبرنامه ای نگاشته است که، در یک شبانه روز گذشته سه هزار و 442 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابرتوارهای این وزارت آزمایش شده بود که – بشتر خوانید…

    همزمان با گسترش شیوع ویروس کوید-19 در جهان، اکنون پاکستانی ها اعلام کرده اند که آنان گذرگاه تورخم را برای مدت نا معلومی به روی مسافران افغان خواهد بست. بر بنیاد گزارش ها، امروز سه شنبه (15/4/1400) اعلام کرده اند که این گذرگاه برای مدت نا معلومی بسته می شود و هدف آن – بشتر خوانید…

    مسؤولان در وزارت صحت عامه افغانستان به تازه گی اعلام کرده اند که شمار مبتلایان بیماری قارچ سیاه در افغانستان به هفت نفر تن افزایش یافته است و این بیماری روز به روز در حال افزایش است. عثمان طاهری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت امروز دوشنبه (14/4/1400) در پیوند به بیماری قارچ سیاه در – بشتر خوانید…

      همزمان با شیوع موج سوم کوید-19، خبرنگار محلی پاسبانان در ولایت غزنی میگوید که شماری از بازرگانان در این ولایت 200 بالون آکسیجن به بیماران کوید-19 و شفاخانه ی مربوطه همکاری کرده است. گلاب الدین امیری، خبرنگاران آژانس خبری پاسبانان در غزنی با فرستادن گزارشی گفته است که این کمک برای کسانی – بشتر خوانید…

  سرپرست وزارت صحت عامه‌ی کشور می‌گوید که واقعات بیماری قارچ سیاه در نزد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است.   وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه امروز شنبه(12سرطان)در صفحه فیسبوک خود نگاشته است:« واقعات قارچ سیاه در نزد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در حال افزایش بوده آمار مشخصی در این – بشتر خوانید…

    همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا (کوید-19) در کشور، وزارت صحت عامه وضعیت بهداشتی را رقت بار میخواند. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، امروز با حضور در نشست خبریی در پیوند وضعیت بهداشتی و سیر ویروس کرونا به رسانه ها گزارش هایش را ارایه کرد. مجروح گفته است: “بر بنیاد ارزیابی‌های – بشتر خوانید…

    وزارت صحت عامه می گوید که در جریان یک شبانه روز گذشته به تعداد 1597 تن در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده است.   این وزارت امروز یکشنبه (23 جوزا) با نشر خبرنامه یی نگاشته است:« که در جریان یک شبانه روز گذشته به تعداد 1597 تن در کشور به ویروس کرونا – بشتر خوانید…