اجنبی‌پرستان استقلال‌طلب!

 

 

نوشته ی ملک ستیز

 

شما با مسکو، دوحه، اسلا‌آباد، تهران، پیکنگ، واشنگتن، پایتخت‌های آسیای میانه و آسیای غربی مذاکره و معامله می‌کنید و از مزایای روابط بین‌الملل استفاده‌ی شایان می‌برید. اما در فهم قوانین جنگ، یک‌باره بی‌سواد می‌شوید. اسرای جنگی را تیرباران می‌کنید، مردمان ملکی را قتل‌عام می‌کنید، هنرمندان را توهین، شکنجه و هلاک می‌کنید، ادارات عامه را نابود می‌سازید، زنان را سنگ‌سار و جوانان را شلاق می‌زنید.

 

عجیب است شما در کسب امتیازات بین‌الملل خیلی باسواد هستید و در صف نخست می‌نشینید اما در رعایت قوانین بین‌الملل جاهل و دیوانه هستید. شما در درس‌های‌ که از رهبران استخبارات پاکستان می‌گیرید، دانش‌جوی برتر و اما در رعایت انسانیت بی‌سواد و ناکام مطلق هستید. حالا چه شده که به زبان‌های انگلیسی، اردو و عربی آزاد سخن می‌گویید اما زبان رسمی و حقوقی صلح، آرامش و عدالت را بلد نیستید.

 

واقعیت این‌ست که شما وابسته تر از هر نهادی به اجنبی‌ها هستید. پول شما، خانه های رهبران شما، شفاخانه ها و داروخانه های شما، پاسپورت‌ها و شناس‌نامه های شما، ایدیالوژی و فکر شما، هویت، اخلاق و فرهنگ شما همه از خارجی‌ها تمویل می‌شوند. شما همه را زیر ریش‌های بلند و لباس‌های گشاده‌ی خود پنهان می‌کنید. مگر صندوق‌های حمایتی شما در کدام بانک‌ها جاری شده اند؟ ماهانه در حساب‌های بانکی رهبران سیاسی شما از کدام بانک‌ها و حساب‌ها پول واریز می شوند؟ این‌را از همه بهتر شما می‌دانید که پشتوانه‌ی اصلی پول‌های خاور میانه دالر امریکایی‌است.

 

همان دالر امریکایی که به حساب رهبران شما واریز می‌شود. آیا می‌دانید که حامی اصلی شما کدام دولت جهان است؟ اگر نمی‌دانید از رهبران سیاسی قطری در دوحه بپرسید. یا این‌که از نمایندگان خود در ریاض، دوبی، بحرین و کویت بپرسید. هشتاد در صد سرمایه‌ی جاری در قطر از بانک‌های امریکایی سازمان می‌یابد. همه‌ی مدیران عامل مراکز تجارتی کشور های خلیج یا امریکایی و اروپایی هستند یا این‌که آن‌جا درس خوانده اند. از ده بانک معتبر جهان که در خاور میانه فعال است، هفت بانک آن امریکایی است. پولی‌که برای شما حقوق، غذا، سلاح و امکانات فراهم می‌کند از کجا می‌آید؟

 

اساساَ سیستم بانک‌داری و دوران سرمایه در خاور میانه یک روش اقتصاد سیاسی سیکولار است که شما را تغذیه می‌کند. مگر این بانک‌های بین‌المللی کراچی، لاهور و اسلام‌آباد نیست که دالر امریکایی را از خاور میانه به سیستم‌های مخفی شما می‌رساند؟ حالا شما بگویید کی‌ها بیش‌تر به بیگانه‌ها وابسته هستند؟ تنها این سربازان فقیر شما هستند که در داخل می‌جنگند و همین‌جا می‌میرند. تنها بیوه‌ها، مادران و پدران مریض، کودکان معصوم سربازان فقیر شما در وحشت جنگ باقی می‌مانند و می‌میرند. بقیه همه‌ی شما به خارجی‌ها وابسته اید.

 

این یک دروغ کلان است که شما برای استقلال می‌جنگید. وقتی منبع فکر و نیروی جنگ شما اجنبی باشد، شما نمی‌توانید استقلال‌طلب باشید. شما فقط سربازان اجنبی در سنگر جنگ افغانستان هستید.