در باره ما

ما چه میکنیم؟

پایگاه خبری پاسبانان، نخستین پایگاه معتبر در عرصه ی اطلاع رسانی است که برنامه های متعدد خبررسانی مانند: خبرهای کوتاه، گزارش های تولیدی، پژوهشی و فیچری را تهیه و به دسترس شهروندان افغانستان، منطقه و جهان قرار میدهد. این رسانه باورمند به دیجیتل محور شدن اطلاع رسانیست و از همین رو تلاش دارد با استفاده از نسل جدید وسایل ارتباط همگانی که همانا ابزارهای دیجیتلی اطلاع رسانی و عصری در زمان حاضر شناخته می شود منحیث وسیله ارتباطاتی با مخاطبان خود مورد کاربر قرار میدهد و اطلاعات دست اول را در دسترس مخاطبانش قرار دهد. در حال حاضر پاسبانان با استفاده از پنج ابزار کلیدی مشمول وبسایت، تلویزیون، مجله، رادیو و آموزشگاه آنلاین تلاش دارد در خدمت مخاطبانش قرار گیرد و این رسانه به گونه ی شبانه روزی می کوشد در کمترین زمان معتبرترین اطلاعات را به دسترس آنان قرار دهد.

پایگاه خبری پاسبانان زیر مجموعه ی «آژانس خبری گروه رسانه یی پاسبانان» است که در سال 2017 میلادی توسط شیرشاه نوابی یکی از خبرنگاران افغانستان تهداب گذاری شد. پایگاه خبری پاسبانان (پی ام جی نیوز) تلاش میکند تا اطلاعات مهمی را که در زنده گی هر شهروند کشور و منطقه اهمیت داشته و زنده گی شان را متأثر میسازد در محراق توجه قرار دهد. فرآوردهای خبرنگاری مشمول: خبرتازه، خبرهای پژوهشی، خبرهای فیچری، گفت و گوهای اختصاصی امیدوار کننده برای نسلی که همواره درد و رنج را به دوش کشیده اند،گزارش های تحلیلی، اطلاعات انگیزشی و آگاهی دهنده از اساسی ترین فرآوردهای اطلاعاتی است که ما آن را برای آگاهی مخاطبان در سراسر کشور به دست نشر میسپاریم.

پایگاه خبری پاسبانان (پی ام جی نیوز) با رویکرد خبری، تحلیلی، پژوهشی و انگیزشی به دنبال بازگو کردن رویدادهاست تا فرصت گفتمان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سایر رخدادهای مهم در میان مردم افغانستان و جوامع دیگر در سطح منطقه را ایجاد کند. گروه کاری پی ام جی نیوز به این باور است که پوشش، بازتاب و نشر اطلاعات به گونه ی بی طرفانه، با توازن و دقت کامل یکی از حقوق اساسی هر شهروند است، تا از رویدادهای که در زنده گی شان مهم پنداشته می شود آگاهی یابند.

دفاع از ارزش های حقوق بشری، عدالت جمعی، مردم سالاری، حاکمیت قانون، آزادی بیان، مساوات جنسیتی و دسترسی داشتن به اطلاعات معتبر و دست اول اصول استثنایی برای پایگاه خبری پاسبانان است که عدول از آن غیر معامله و معاوضه با دیگر ارزش هاست و از همه مهمتر ما متعهد به حفظ کرامت و ارزش های انسانی در سایر جوامع هستیم.

بی طرفی، دقت، سرعت و ملی نگری پی ام جی نیوز از مواردیست که این نهاد رسانه یی را متعهد به پاسداری از ارزش های انسان دوستانه و مردم سالارانه می سازد که بی تردید همین ویژه گی های پی ام جی نیوز سبب شده تا مخاطبان به گونه ی چشمگیر از این پایگاه اطلاع رسانی بازدید کنند و روزانه به شمار مخاطبان این رسانه ی آنلاین افزوده شود. در کنار آن پوشش تحولات ویژه در سطح افغانستان، منطقه و جهان مشمول سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، ورزش ، دگر گونی های داخلی، منطقه یی و جهانی از موارد مهم و قابل بحث برای پی ام جی نیوز محسوب می شود که همواره به دنبال بیان واقعیت ها با توازن و بی طرفی کامل است، در یک سخن ما فراتر از روایت ها اندیشیم.

در حال حاضر پایگاه خبری پاسبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی نشرات دارد. مخاطبان گرامی پایگاه خبری پاسبانان میتوانند که پی ام جی نیوز را در آدرس های www.pasbanan.com، www.youtube.com/pmg news، و سایر شبکه های اجتماعی دریافت و دنبال کنند. همچنان مجله ی آنلاین پی ام جی پلس را از وبسایت پاسبانان دریافت نمایند.